Vi på Nässjö Näringsliv AB utvecklar befintligt näringsliv samt stödjer tillkomsten av ny näringsverksamhet. Vi jobbar utifrån vår OneDoor-metod – den unika metoden för snabb, smidig service och goda råd i förtroende. Arbetssättet samlar kommunens alla interna och externa resurser för att stärka servicen mot redan verksamma företag och de som har planer på nyetablering. Med andra ord – en kontakt ger all service du behöver!

www.nnab.se

VÅRA TJÄNSTER


Bollplank

Boka möte med oss och bolla dina frågeställningar, vad de än må vara. Inom vår organisation finns kunnande inom en rad områden som berör ditt företagande. Dessutom har vi ett stort nätverk bestående av erfarna företagare inom räckhåll.

Kommunal service

Det ska vara enkelt att driva företag i Nässjö. Via vår OneDoor-metod gör vi det smidigare för dig som företagare att få hjälp med bygglov, planer, serveringstillstånd, markfrågor och så vidare. En dörr – OneDoor – är allt du behöver.

Affärsplan

Via affärsutvecklingsverktyget Canvas hjälper vi dig att slipa på din affärsplan. Genom att beskriva din affär i denna modell får du snabbt en överblick över verksamhetens olika delar, vilket ger bra verktyg för framtida utveckling av företaget.

Ledningsutveckling

Vi hittar lämplig resurs inom utbildning eller organisationsutveckling enligt dina behov.

Lokaler & fastigheter

Vi ser på ditt behov, gör en kravanalys och presenterar olika fastighetsalternativ för dig i nära kontakt med ett flertal fastighetsägare. I Nässjö Business Park förfogar vi dessutom över kontorsplatser för mindre tjänsteföretag.

Marknadsföring

Vi ger dig rådgivning kring frågor som berör marknadsföring, PR, press och liknande.

Rekrytering

Vid rekrytering av personal identifierar behov och inriktning och föreslår sedan lösningar i samarbete med arbetsförmedling/rekryteringsföretag eller lämplig utbildningsaktör. Vid styrelserekrytering gör vi en företags- och kompetensanalys och presenterar förslag på 2-3 resurspersoner.

Expansion

Vi erbjuder stöd till företag som står inför en expansion. Vi gör en nulägesanalys och tar tillsammans fram en handlingsplan som säkerställer en lyckosam förändringsprocess.

Processer & flöden

Vi hittar lämplig resurs kring processer, flöden & lean till ditt företag.

Nätverk & träffar

Varje år anordnar vi två större näringslivsträffar ute på olika företag. Träffarna brukar samla cirka 150 personer från näringslivet i Nässjö med omnejd och är tillfällen för inspiration, ny kunskap och nya kontakter. Vi driver även ett antal nätverk med fokus på specifika frågor – exempelvis ledarnätverket och marknadsnätverket.

Innovation

Med hjälp av verktyget i360 innovation Analysis hjälper vi dig att mäta, jämföra, analysera och utveckla ditt företag och dess innovationsförmåga samt att lägga en strategi framåt.

Samlokalisering

När företag har enheter utspridda på olika ställen är vi delaktiga med affärsutveckling och strategisk utveckling. Tillsammans upprättar vi en affärsanalys i organisation och verksamhet, där det även kan innefattas en tyngdpunktsanalys. Utifrån plan läggs en genomförandestrategi för bästa lönsamhet.