Vi på Nässjö Näringsliv AB utvecklar befintligt näringsliv samt stödjer tillkomsten av ny näringsverksamhet. Vi jobbar utifrån vår OneDoor-metod – den unika metoden för snabb, smidig service och goda råd i förtroende. Arbetssättet samlar kommunens alla interna och externa resurser för att stärka servicen mot redan verksamma företag och de som har planer på nyetablering. Med andra ord – en kontakt ger all service du behöver!

www.nnab.se