• 5,400 m2Area

Om fastigheten


Fastighetsbeteckning: Svedjan 5
Fastighet: 5.400kvm
Varmlager: 5.200kvm
Takhöjd: 5,1 meter
Hårdgjord yta: 7.000kvm
Tomt: 13.565kvm
Portar: 2st markportar
Lastbryggor: 2st lasthus med portar
Antal parkeringsplatser: 15st
Ledig: 31 december 2022
Tillåten markanvändning enligt detaljplan: Industri

Fastigheten är belägen i Södergårdens industriområde, Nässjös sydvästra delar, med närhet till Nässjö centrum, resecentrum och anslutningsvägar till både riksväg 40 och 31. Därtill Nässjö Kombiterminal för transporter på järnväg.

Byggnaden är på ca 5 400 m2, fördelat på 4 600 m2 varmlager, 300 m2 entresol i varmlager, 300 m2 varmlager under entresol (inkl omklädningsrum, fjärrvärmecentral etc) och 225 m2 kontor och lunchrum.

Byggnaden har en modern och öppen planlösning som skapar goda möjligheter för verksamheter inom såväl lager och industri. Kontorsdel och lunchrum ligger i framkant av byggnaden och har bra ljusinsläpp och trevlig planlösning. Goda möjligheter att vid behov utöka kontorsytan, i direkt anslutning till nuvarande kontor.

När fastigheten förvärvades år 2005 genomgick hela fastigheten en totalrenovering. Därefter har fastigheten byggts till år 2010 med 1 000 m2 varmlager respektive år 2015 med1 750 m2 varmlager.
Fastigheten är utrustad med två lastportar med bryggor som är centralt placerade, i framkant, samt två ytterligare markportar, en i framkant och en utmed långsidan.

Med bra ljusinsläpp från lågt placerade fönster i produktionen upplevs arbetsmiljön som öppen och trevlig. Toaletter finns placerade centralt på produktionsytor.

Anslutningar: EL, VA och fiber. Uppvärmning sker genom fjärrvärme.

>> Ladda ned planritning

Vill du veta mer om lokalen?
Kontakta Andreas Hagejärd på 072-527 80 06 eller andreas.hagejard@nordic-gateway.se