• 92 m2Area

Om lokalen


Fastighetsbeteckning: Gräshaga 10
Totalyta: 92 kvm
Tillåten markanvändning enligt detaljplan: Räddningstjänst, kontor samt icke störande produktion, hantering och lagring av varor

I samma kvarter som Reklamia, Höglandets Räddningstjänstförbund och Höglandets Padelcenter finns nu 92 kvadratmeter ledig yta med parkering. Här finns 50 kvm lager, 2 kontorsrum och en toalett.

Vill du veta mer om lokalen?
Kontakta Thomas Gullberg på 0380-650 694 eller Thomas.Gullberg@smlfastighet.se